Rehabilitering av vannledning Jørandsberg

Oppdatering av arbeider ved Jørandsberg

Nå er VAR ferdig med sine arbeider ved Jørandsberg og kirketomta. Det er nå Vestmar Nett som står for videre arbeider. Vi får ikke lagt asfalt før til våren pga. frost i bakken.
Dette ville gitt et dårlig resultat i etterkant, og ville ført til sprekkdannelser og ujevn asfalt.

Mvh 
Kragerø kommune

Artikkelliste

Tilbakemelding