Litt om hva som har blitt gjort under rehabiliteringsarbeidet og hva som skal gjøres videre på Frydensborg.

Fjerning av provisoriskvann på Frydensborg