Avsluttende arbeid og fremdrift Bekkedalen

Gjenstående arbeider

Vann og avløpsledningene er nå ferdig lagt og venter kun svar på den siste vannprøven før provisorisk vann kan fjernes.

Det gjøres nå samtidig oppgradering av høyspent, strøm og bredbånd som legges i bakken før asfalt kommer på.

Artikkelliste

Tilbakemelding