Oppstart med arbeider i Lonabekken uke 3/2020

Etter mange år med utfordringer med ras ned i Lonabekken skal deler av denne legges i rør.

Arbeidene starter i uke 3-2020 og vil vare frem mot våren 2020 dersom det ikke dukker opp noen utforutsette utfordringer underveis i prosjektet. 

Dersom dere har noen spørsmål i arbeidstiden mellom 07.00 – 15.00 kan disse rettes til:

Anleggsleder Steintransport AS: Kenneth Thorsen 98643449 kenneth@steinstransport.no

Prosjektleder VA Kragerø kommune: Ernst Kalseth 91182609 ernst.kalseth@kragero.kommune.no

Spørsmål utover normal arbeidstid rettes til Kragerø brannvakt på telefon: 35 98 62 60

Følg med på Kragerø kommune sin hjemmeside for fremdrift på prosjektet:

https://www.kragero.kommune.no/tjenester/vann-avlop-og-renovasjon/prosjekter/pagaende-prosjekter/