Tilkopling av abonnenter i Eikekollen 2.mars

Den 2.mars blir berørte parter i Eikekollen koplet tilbake til permanent vannforsyning og det provisoriske rørnettet blir dermed frakoplet.

Alle berørte parter er varslet på SMS.

Dersom dere ikke er hjemme mandag 2.mars ber vi om det dere tar kontakt med Petter Baann på 9920571.

Hilsen Kragerø kommune