Status uke 27

Rørvikliaveien er åpnet for trafikk igjen, og VA rehabiliteringsprosjektet i Store/Lille Ringvei nærmer seg avslutning

Asfaltering blir foretatt i høst (medio september) når kabeletatene er ferdig med sine arbeider.