Status uke 23

Denne uken fortsetter gravingen fra kryssene mellom Rørviklia og Store Ringvei. Arbeidet antas å ta 3-4 uker.

Beboere som bor på det aktuelle strekket bes ta kontakt med anleggsleder på stedet for avtale om kjøring til sine respektive eiendommer. Ved behov for midlertidig parkering kan parkering ved lekeplassen benyttes.