Status uke 22

Denne uken blir veien som er gravd opp men ikke asfaltert rettet opp og utbedret. 

Påføring av et plantebasert støvdempende middel blir foretatt rett etter utbedringen.