Status uke 19

Kragerø kommune beklager at det ikke er mulig å avholde felles informasjonsmøter grunnet koronasituasjonen landet er inne i.

Anleggsteamet graver denne uken fra Rørvikliavn. mot Eikekollen, og vil når dette arbeidet er ferdig om 2-3 ukers tid forsette å grave fra krysset Rørviklia/Store Ringvei grave mot Kalstadveien

Asfaltering vil bli foretatt etter at kabeletatene har gravd ned sine kabler, mest sannsynlig etter ferien.