Gravearbeider Store Ringvei uke 6

I uke fortsetter vann og avløpsrehabiliteringsarbeidene på Store Ringvei.

Det blir graving fra Eikekollen i retning mot Lille Ringvei.

Endret kjøremønster blir skilt fra begge sider.

Ved eventuelle spørsmål i arbeidstiden fra 07.00 - 15.00 kan Petter Baann kontaktes på: 99 20 57 61