Avsutning av prosjekt oktober 2020

Kragerø kommune avdeling Vann og Avløp har ferdigstilt arbeidene med VA rehabilitering på Store/Lille Ringvei og benytter anledningen til å takke alle berørte parter for tålmodigheten i tiden prosjektet har pågått