Stengning av kryss Bjørnsborgbakken/Kirkegata uke 10/11

I forbindelse med utbytting av en vannkum blir krysset ved Bjørnsborgbakken/Kirkegata stengt i uke 10/11

Dersom dere har noen spørsmål kan disse i arbeidstiden mellom 07.00 – 15.00 rettes til:

Anleggsleder Steintransport AS: Kenneth Thorsen 98643449 kenneth@steintransport.no

Prosjektleder VA Kragerø kommune: Ernst Kalseth 91182609 ernst.kalseth@kragero.kommune.no

Spørsmål utover normal arbeidstid rettes til Kragerø brannvakt på telefon: 35 98 62 60