Oppdatert informasjon uke 17

Vann og avløpsarbeidene i Gamle Kragerøvei forbi kinoen nærmer seg en avslutning.

Vi antar en ferdigstillelse av våre arbeider i løpet av 2-3 uker. Etter dette skal kabeletatene legge nye kabler, Wiigs bensinstasjon skal rives og veien asfalteres.