Oppdatert informasjon uke 12

Arbeidene med utbytting av gamle vann og avløpsrør i Kirkegata har gått raskere enn forventet. Krysset ved Bjørnsborgbakken/Kirkegata ble åpnet for trafikk fredag 13.mars.

I uke 12 er entreprenør i gang med graving i Gamle Kragerøvei forbi Wiigs bensinstasjon. Arbeidene skal avsluttes ved krysset ved Huebakken. Kabeletatene skal legge nye kabler i hele traseen etter at alle rør er byttet ut på strekningen.

Kragerø kommune og entreprenør tar forbehold om at fremdriften på prosjektet kan bli noe rammet grunnet den uavklarte situasjonen med Coronaviruset.

Se forøvrig Kragerø kommune sin hjemmeside for oppdatert informasjon mht. Coronaviruset.