Hovedvannledninger fra Mian

Hva som har blitt rehabilitert og hva som gjenstår.

Kragerø kommune har to stk hovedvannledninger som kommer fra Mian. Disse vannrørene forsyner beboere fra Kammerfoss og helt ut til de ytterste områdene i vår skjærgård.

På kartutsnittet under kan man se en rød linje, denne linjen viser plasseringen av det vi kaller for nordledningen. Nordledningen ble etablert en gang på 50 tallet og nå var tiden kommet for at den måtte byttes ut. Nordledningen er 1,3 km lang og går fra en fordeling ved Mian og ender i et punkt i Haugstrandaveien. Fra Mian og ned til Kammerfosselva ble det boret og trukket rør 350 m i fjellet. Ved borehullets utløp ligger røret videre i Kammerfosselva før det kommer opp på land igjen, og ender til slutt opp i Haugstranda.

I 1870 ble sørledningen etablert (grønn linje i kartutsnitt). Med tanke på den høye alderen til røret så er det i god stand, men alt har sin tid, sørledningen har begynt å lekke litt og må nå byttes ut.

Rehabiliteringen av sørledningen startet opp i september i år. Sørledningen er 1 km lang og går fra fordelingen på Mian og ned til Kammerfosselva. Før rehabiliteringsarbeidet startet ble det gjort en kartlegging av massene som ligger rundt sørledningen. Rørene ble også inspisert innvendig med et kamera. Ved å gjøre dette forarbeidet så ble det klart at store lengder av sørledningen kan byttes ut, uten å grave, med en metode som kalles ut-blokking. Ut-blokking går i hovedsak ut på å trekke inn en kniv med påhengende nytt rør. Kniven splitter opp og presser det gamle røret fra hverandre, mens det nye røret henger på slep og blir dratt på plass.

Det skal settes ned 3 nye vannkummer til sørledningen, hvor den ene av disse skal stå nede ved Kammerfosselva. I vannkummen ved Kammerfosselva så blir det montert ventiler og rør som gjør at man ved tiden kan bytte ut sjøledningen som ligger i elva i dag, og man kan da koble seg inn på røret som går opp Haustrandaveien, vist med gul linje.

Vannrørene som går fra landtaket på Haugstranda og helt opp til der hvor Dalaneveien møter Sjådamveien er 1,2km lange, disse er tegnet med gul linje i kartutsnittet. Rehabiliteringsarbeidet langs den gule linjen ble ferdig våren 2022.

 

Hovedledninger fra Mian til Sjådamveien

 

Artikkelliste

Tilbakemelding