Arbeid i Smedsbuktveien

Stengt for gjennomkjøring på Smedsbuktveien

Hei. I forbindelse med arbeider ved Dalen skal vi mandag 27.02 begynne arbeidet med å sette ned en stor kum i Smedsbuktveien i Kragerø. Denne skal settes i krysset ved Smedsbuktveien-Dalen. Veien vil da bli stengt for gjennomkjøring. Beboere ved Dalen vil da måtte komme inn fra Thomesheia, og beboere ved Smedsbuktveien må komme inn fra Rørvik.

Arbeidet i krysset er satt til å pågå i 14 dager pga. usikkerhet med tanke på grunnforhold. Det vil være skilting på stedet.

 

Tilbakemelding