Røytesting Ekorntoppen 20.5

Kragerø kommune vil i dag utføre røyktest av avløpsnettet i og rundt området der det nå rehabiliteres vann og avløpsledninger.

Testen utføres for å forsikre seg om at fremmedvann ikke kommer inn i avløpsnettet.

Noen flere enheter enn de som er berørt av gravingen vil kunne bli berørt av røyktesten, avhengig av resultatet.

Røyktesten vil starte fra kl. 09:00.