Kokevarsel opphevet

Kokevarsel sendt ut til berørte beboere på Ekorntoppen/Gaupelia den 7.juni er i dag 14.6 kl. 09:30 opphevet.

Vannet er trygt å benytte til matlaging/drikke.