Brøyting og strøing

Kommunen har ansvar for brøyting, snørydding og strøing av kommunale veier.

Snøbrøyting foregår etter et fastlagt mønster. Boligveiene kan være ufremkommelige om natten ved store snøfall. 

Hva prioriteres først?

Hovedveier, gang- og sykkelstier, skoleveier og fortau blir brøytet først. Deretter prioriteres boligveiene.

Når blir det brøytet der du bor?

Det settes i gang brøyting når det har kommer 6-7 cm tørr snø, og 4-5 cm våt snø.

Vanligvis brøytes alle gater og veier to ganger i løpet av samme dag eller døgn. Første gangs brøyting sikrer fremkommelighet. Neste gang brøytemannskapene kommer, blir det ryddet ordentlig. Det kan derfor lønne seg å vente til gata er ferdig ryddet før du tar vekk snøen som er brøytet inn på dine områder. Da slipper du å gjøre jobben en ekstra gang!

I sentrum gjelder politivedtektene det vil si at den enkelte gårdeier er ansvarlig for å holde fortauene fremkommelige. 

Hvem brøyter hos meg?

Brøytemannskapene jobber innenfor fastlagte geografisk områder (roder). Kragerøhalvøya, samt skolen i Sannidal blir brøytet av kommunens driftspersonell, mens de kommunale veiene for øvrig blir brøytet av private kontraktører. Disse er delt opp i følgende roder:
Sannidal, Helle, Vadfoss, Levangsheia, Kjølebrønd, Farsjø, Tåtøy, og Skåtøy

Hvordan kan du best hjelpe til?

Privatbiler som er parkert i smale boliggater er brøytemannskapenes største utfordring. I beste fall blir disse ”brøytet inne”. I verste fall vil de hindre hele gaten fra å bli brøytet og ryddet.

  • Parker bilen slik at den ikke hindrer snøbrøyting. Husk at også brannbiler, sykebil og renovasjonsbiler skal kunne komme fram uten problemer. Det kan få katastrofale følger dersom utrykningskjøretøy ikke kan komme fram.
  • Unngå å måke snø fra egen eiendom ut på offentlig vei eller fortau. Det bare forskyver “problemet”, bokstavelig talt. Neste gang det brøytes kan snøen ende hos naboen. I mellomtiden vil snøen ofte ha frosset til isklumper som kan skade brøyteutstyret.
  • Fjern vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og er til hinder for brøytemannskapene.

Strøing

Når det snør blir det i hovedsak ikke strødd, siden det ikke vil ha noen effekt.

Det tar omtrent en arbeidsdag å få strødd alle gater og veier i kommunen. De mest trafikkerte og sentrale gatene og veiene vil bli prioritert, i tillegg til strekninger hvor man vet at det kan by på problemer å ta seg fram ved glatt føre. 

Private veier

For private veier må brøytingen finansieres og avtales privat.

Riks- og fylkesveier  

Statens vegvesen er ansvarlig for riks- og fylkesveger.