Arbeidsvarsling

Arbeid på/ved vei representerer økt fare for arbeidere og trafikanter. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan. 

Arbeidsvarslingsskjema (XLSX, 166 kB)

Kopi av gyldig kursbevis for Arbeidsvarsling N301, for ansvarspersoner, legges ved.

Utfylling av arbeidsvarslingsskjemaet skal være iht håndbok N301 - Arbeid på og ved veg. Kursbevis er påkrevet.

Skjemaet fylles ut og sendes som vedlegg i e-post til Kragerø kommune, post@kragero.kommune.no E-posten kan med fordel inneholde en forklaring til søknaden.