Melde arrangement eller overnatting

Arrangement 
Alle arrangementer skal meldes til Kragerø brannvesen.Melding om arrangement

Kragerø kommune har utarbeidet en egen veileder for arrangementer.

Denne veilederen hjelper deg som søker med små og store arrangementer, fra melding til arrangementstillatelse.

Her finner du lenke til kulturavdelingens side om arrangementer.

 

Melding til brannvesenet om overnatting.
All overnatting på for eksempel skoler, grendehus, forsamlingslokaler eller idrettshaller innebærer en midlertidig bruksendring og skal meldes til brannvesenet. Vi må ha beskjed, senest en uke før overnattingen. 

Du får normalt ikke svar på meldingen, men brannvesenet kan etterspørre ytterligere informasjon ved enkelte anledninger.

 


 

 

Kontaktinfo

Odd Morten Dalen
Varabrannsjef/ Avdelingsleder Beredskaps- og forebyggendeavdeling.
E-post
Mobil 992 05 775
Leder

Kartpunkt