Melde arrangement eller overnatting

Arrangement 
Alle arrangementer skal meldes til Kragerø brannvesen.

Skjema for melding om arrangement

Husk at for mange arrangement må det også søkes/innhentes tillatelse for:

  • Skjenke/salgsbevilgninger
  • Tillatelse fra Politiet
  • Tillatelse fra grunneier
  • Søknader etter torvvedtekter
     

Overnatting 
All overnatting på for eksempel skoler, grendehus, forsamlingslokaler eller idrettshaller innebærer en midlertidig bruksendring og skal meldes til brannvesenet. Vi må ha beskjed, senest en uke før overnattingen. 

 

Skjema for melding om overnatting
 

 

Kontaktinfo

Odd Morten Dalen
Avdelingsleder - Beredskaps- og forbyggende avdeling.
E-post
Mobil 992 05 775

Kartpunkt