Kragerø Brannvesen

I Kragerø brannvesen jobbes det med brannforebygging på flere områder.  

Du kan ringe brannvesenet på tlf.: 35986260 - velg tast 1 for forebyggende avdeling.

Forebyggende avdeling er en pådriver for god brannsikkerhet i hele Kragerø.  Det jobbes særlig mye opp mot de utsatte gruppene (eldre, rusmisbrukere, funksjonshemmede), som statistisk sett har størst risiko for å dø i brann.

 

God brannsikkerhet i Kragerø sin tette trehusbebyggelse, i industrien og i utelivsbransjen er også prioritert. Våre feiere kontrollerer piper og ildsted, og informerer daglig kommunens befolkning om brannsikkerhet.

 

Kragerø brannvesen gjennomfører risikobaserte tilsyn med særskilte brannobjekter angitt i § 13 i brannloven. 

En vesentlig del av det forebyggende arbeidet gjøres av feierne, som gjennomfører feiing og tilsyn med alle kommunens bygninger som har skorstein og ildsted.

Feiing i Kragerø.

Undervisning og opplæring. 
Det er forebyggende avdeling som har ansvaret for ekstern kurs og opplæring. Det tilbys praktiske slukkekurs, kurs for brannvernansvarlig (tidligere brannvernleder) og øvrige kurs på bestilling.
Kontakt brannvesenet for tilbud på kurs: post.kbv@kragero.kommune.no

Kartpunkt