Kragerø Brannvesen

I Kragerø brannvesen jobbes det med brannforebygging på flere områder.

Forebyggende avdeling er en pådriver for god branniskkerhet i hele Kragerø.  Det jobbes særlig mye opp mot de utsatte gruppene (eldre, rusmisbrukere, funksjonshemmede), som statistisk sett har størst risiko for å dø i brann.

God brannsikkerhet i Kragerø sin tette trehusbebyggelse, i industrien og i utelivsbransjen er også prioritert. Våre feiere kontrollerer piper og ildsted, og informerer daglig kommunens befolkning om brannsikkerhet.

Kontaktinfo

Odd Morten Dalen
Avdelingsleder - Beredskaps- og forbyggende avdeling.
E-post
Mobil 992 05 775
Knut Olav Helleseng
Ingeniør
E-post
Mobil 482 66 079

Kartpunkt