Kragerø Brannvesen

I Kragerø brannvesen jobbes det med brannforebygging på flere områder.  
Du kan ringe brannvesenet på tlf.: 35986260 - velg forebyggende avdeling.

Forebyggende avdeling er en pådriver for god brannsikkerhet i hele Kragerø.  Det jobbes særlig mye opp mot de utsatte gruppene (eldre, rusmisbrukere, funksjonshemmede), som statistisk sett har størst risiko for å dø i brann.

 

God brannsikkerhet i Kragerø sin tette trehusbebyggelse, i industrien og i utelivsbransjen er også prioritert. Våre feiere kontrollerer piper og ildsted, og informerer daglig kommunens befolkning om brannsikkerhet.

 

Kragerø brannvesen gjennomfører risikobaserte tilsyn med særskilte brannobjekter angitt i § 13 i brannloven. 

En vesentlig del av det forebyggende arbeidet gjøres av feierne, som gjennomfører feiing og tilsyn med alle kommunens bygninger som har skorstein og ildsted.

Feiing i Kragerø.

Kartpunkt