Beredskapsavdelingen

Kragerø brannvesen har døgnkontinuering beredskap.

Den består av en rullerende overbefalsvakt. To brannmannskaper er kasernert og to brannmannskaper er i en rullerende hjemmevakt. En førsteutrykning består av fire brannmannskaper og et overbefal.

Totalt inngår 20 mannskaper i Kragerø brannvesen sin beredskapsstyrke.

Kragerø brannvesen vil i løpet av torsdag 7 mai avholde nedbrenningsøvelse på Hellesund. Øvelsen starter på stedet ca. kl. 09:00 og vil vare utover hele dagen.

Beredskapsoppgaver i Kragerø brannvesen:

  • Brann og redningsoppgaver.
  • Overflateredning - i sjø og stryk.
  • First responder på helsetjeneste

 

Kragerø brannvesen er kassernert. I brannordningen deltar det til sammen 20 personer, hvor av disse er fire overbefalsvakter.
Alle mannskapene i beredskapen er røykdykkere.

Kontaktinfo

Odd Morten Dalen
Varabrannsjef/ Avdelingsleder Beredskaps- og forebyggendeavdeling.
E-post
Mobil 992 05 775