Fyrverkeri

All bruk av fyrverkeri er søknadspliktig, bortsett fra på nyttårsaften. 

Slik søker du om å bruke fyrverkeri

Du må søke i god tid før du planlegger å bruke fyrverkeri. Søknaden sendes Kragerø kommune. Etter en gjennomgang sendes søknaden vider til Politiet for uttalese. Brannsjefen avgjør til slutt om søknaden kan invilges.
 

 

Slik søker du om å selge fyrverkeri

For å kunne selge fyrverkeri i klasse II og III må det innhentes tillatelse fra brannvesenet. Tillatelsen gjelder salg fra et bestemt utsalgssted. Salgsperioden i vår region er mellom 29. - 31. desember. Den som søker om tillatelse til handel med fyrverkeri (pyroteknisk vare kl. II og III) må:

  • drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted
  • fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret
  • ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis utstedt av eksamensadministrator utpekt av DSB
  • Søknaden må være innsendt innen 1. mai i salgsåret
     

Kontaktinfo

Anne Lise Lønne
Brannsjef
E-post
Mobil 992 05 781
Virksomhetsleder
Odd Morten Dalen
Varabrannsjef/ Avdelingsleder Beredskaps- og forebyggendeavdeling.
E-post
Mobil 992 05 775
Leder

Kartpunkt