Feiing og tilsyn

I Kragerø kommune gjennomføres feiing og tilsyn med skorsteiner og ildsted hvert tredje år. Dette gjelder alle byggninger med ildsted montert til skorstein. Tilsyn og feiing gjennomføres samtidig.

Primært sendes informasjon om feiing og tilsyn huseier og beboere på SMS. 

Når du monterer nytt ildsted i boligen din, skal dette meldes til brannvesenet.

I Kragerø har man siden 2018 valgt å gjennomføre feiing og tilsyn samtidig ved alle besøk.

Feiing

Ditt ansvar når feieren kommer:

  • Stigen satt opp og godkjente trinn montert på taket.
  • Tilgang til røykanal og sotluke.

Tilsyn

Dette sjekkes:

  • Slokkeutstyr
  • Røykvarslere
  • Ildsted/Fyrkjele/Fyrrom
  • Skorsteinens hele lengde (innvendig i boligen)
  • Rømningsveier i bolig
  • Gass i bygningen (mengde, plassering og merking)
  • Sikringsskap/elektrisk anlegg

 

Satt inn ny ovn eller peis?

Nytt ildsted må meldes brannvesenet.

Kontaktinfo

Kenneth Schjølberg
Feier
E-post
Mobil 992 05 759
Feier m/fagbrev
Kjetil Kristiansen
Feier
E-post
Mobil 913 88 402
Feier m/fagbrev
Ådne Bigseth
Feier
E-post
Mobil 468 30 188
Feier m/fagbrev
Thomas Aadna
Feier
E-post
Mobil 468 31 088
Feier

Kartpunkt