Kompetanse og Integrering

Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere
Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere som ikke har rett til gratis opplæring 2021
Undervisning på dagtid i eksisterende gruppe -per semester 8 900
Kveldskurs 13 uker inkludert gratis lån av bøker og avsluttende prøve
-1 kveld/uke (3 undervisningstimer/uke) 3 800
Undervisning som forberedelse til samfunnskunnskapsprøve/ statsborgerprøve - inkluderer avsluttende prøve 1 600

 

Diverse
Diverse 2021
Offentlig norskprøve – skriftlig (kr. 260/delprøve) 775
Offentlig norskprøve – muntlig 775
Samfunnskunnskapsprøve/Statsborgerprøve 720
Båtførerbevis 1 500