Kompetanse og Integrering

Norsk for innvandrere som ikke har rett til gratis opplæring 2019
Undervisning på dagtid i eksisterende gruppe - per time per deltaker 80
Undervisning på dagtid i eksisterende gruppe - per uke per deltaker 650
Undervisning på dagtid i eksisterende gruppe -per semester (3 totalt) 7 000
Undervisning på dagtid i egen gruppe - per time per gruppe 1 050
Nettkurs - pr. trimester 2 000
Diverse 2019
Båtførerbevis 1 260
Datakurs klippekort - verksted 2 000
Salg av grunnskoleplass til annen kommune 2019
Grunnskole for voksne, pr. skoleår 2018/2019 70 000
Kombinasjonsklasse, pr. skoleår 2018/2019 80 000