Kompetanse og Integrering

Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere
Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere som ikke har rett til gratis opplæring
Pris vil variere ut fra hvilket tilbud vi kan gi. Ta kontakt for å høre hva vi kan tilby

 

Diverse
Prøver og tester 2022
Offentlig norskprøve – skriftlig (kr. 300/delprøve) 900
Offentlig norskprøve – muntlig 900
Samfunnskunnskapsprøve/Statsborgerprøve 750

​​