Kompetanse og Integrering

Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere
Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere
Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere som ikke har rett til gratis opplæring 2020
Undervisning på dagtid i eksisterende gruppe -per trimester 7 200
Undervisning som forberedelse til samfunnskunnskapsprøve/statsborgerprøve – pris inkluderer avsluttende prøve. -4 dager, tilbys i ferie i eksisterende gruppe 1 550
Kveldskurs høstsemestret - 11 uker inkludert gratis lån av bøker og avsluttende prøve
-1 kveld/uke (3 undervisningstimer/uke) 3 200
-2 kvelder/uke (6 undervisningstimer/uke) 5 700
Kveldskurs vårsemestret – inkludert gratis lån av bøker og avsluttende prøve
-1 kveld/uke 13 uker (3 undervisningstimer/uke) 3 500
-2 kvelder/uke 15 uker (6 undervisningstimer/uke 6 500
Privatundervisning på dagtid/kveldstid 1 200
- per time 2 100

 

Diverse
Diverse
Diverse 2020
Offentlig norskprøve – skriftlig (kr. 260/delprøve) 775
Offentlig norskprøve – muntlig 775
Samfunnskunnskapsprøve/Statsborgerprøve 720
Båtførerbevis 1 300
Datakurs klippekort - verksted 2 100

Salg av grunnskoleplass til annen kommune
Salg av grunnskoleplass til annen kommune
Salg av grunnskoleplass til annen kommune 2020
Grunnskole for voksne, pr. skoleår 2018/2019 73 000
Kombinasjonsklasse, pr. skoleår 2018/2019 83 000