Priser og gebyrer

SFO
Satser SFO Pris pr. mnd
Hel plass – 11 mnd. Alle hverdager pr. mnd. 2 837
Hel plass – 10 mnd. – følger skoleruta pr. mnd. 2 086
Deltidsplass - 11 mnd - hverdager (inntil 60 prosent) 2 117
Deltidsplass - 10 mnd - følger skoleruta (inntil 60 prosent) 1 572
Matpenger – hel plass 160
Matpenger – delt plass 106