Høring om skolestruktur

Fra 16.september til 16.november 2020, inviteres alle til åpen høring om alternativer til skolestruktur for Kragerø.

Les invitasjonen her. (PDF, 380 kB)

Les høringsdokumentet her (PDF, 2 MB)

Presentasjon av høringsdokumentet (PDF, 2 MB)

Send inn spørsmål her

Les svar på spørsmål her

Informasjonsmøte 2. november (PDF, 615 kB)

Se opptak informasjonsmøte 13. oktober

Barnets beste og retten til å bli hørt

Barnekonvensjonen artikkel 3 - Barnets beste og artikkel 12 - Om å seie meininga si, er grunnlaget for det arbeidet som skal gjøres i skolene, for at alle elever skal få informasjon og få si sin mening. Prosessen inngår i høringa i skoledemokratiet, der også ansatte og foresatte deltar.

Presentasjon av høringsdokument for barn og unge (PDF, 2 MB)

Høringsprosess for elever (PDF, 755 kB)