Liv og røre

Skoler og SFO i Kragerø legger via «Liv og Røre» til rette for at elevene skal oppleve en hverdag hvor sunt kosthold og fysisk aktivitet, skal legge et godt grunnlag for elevenes helse, trivsel og læring.

Jevnlig fysisk aktivitet kan være med på å bedre elevenes konsentrasjon og dermed bidra til økt læringsutbytte. Vektlegging av jevnlig fysisk aktivitet håper vi også kan bli et viktig trivselsskapende tiltak som kan bidra til å utjevne sosiale ulikheter blant elevene.

 

Veileder 2017 (PDF, 14 MB)

liv og røre

Kontaktinfo

Ellen Schulze
Skolefaglig rådgiver
E-post
Mobil 95 74 67 54

Tilbakemelding