Helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere

Helsetjenesten er en koordinerende, veiledende og rådgivende tjeneste for nyankomne flyktninger som bosettes i Kragerø.

Formålet med tjenesten er å hjelpe brukerne slik at nødvendig helsehjelp gis, og at de blir selvhjulpne i forhold til å skaffe seg nødvendig og riktig helsehjelp.

Tjenesten omfatter

·         Kartleggingssamtale med helsesykepleier.

·         Helseundersøkelse hos lege.     

·         Tuberkulosekontroll (obligatorisk)

·         Hjelp til å få fastlege og tannbehandling.

·         Vurderer aktuelle vaksiner og formidle kontakt med vaksinatør

·         Informasjon, råd og veiledning i helsespørsmål.

·         Tett samarbeid med Flyktningetjenesten, lærere, bofellesskap, tannleger og fastlegene.

Tjenesten er basert på: Helse og omsorgsloven. Helsedirektoratets veileder for tjenesten. Smittevernloven.