Voksenopplæring

Er du over 18 år og har spørsmål om norskopplæring, ta kontakt med voksenopplæringens kontaktperson:

Sigrún Sveinsdóttir
409 14 853
Sigrun.sveinsdottir@kragero.kommune.no