På Helsenorge finner du informasjon om helserettigheter for deg som er på besøk i Norge uten å søke asyl. Informasjonen er også tilgjengelig på ukrainsk og russisk.

I 2022 er Kragerø kommune forespurt om å bosette inntil 85 flyktninger, fortrinnsvis fra Ukraina. Det er allerede kommet flyktninger som bor hos familie og venner i kommunen.