Barn og unge

Barn og unge som har flyktet fra krigen i Ukraina har rett på skolegang. Det er viktig at de som kommer til Norge melder fra om man ønsker skoleplass. Barn under 6 år kan søke om barnehageplass.

Kommunens kontaktperson skole og barnehage er:

Rebecka Båld
99493226
Rebecka.bald@kragero.kommune.no