Helsestasjonen 0 - 5 år

Helsestasjonen arbeider forebyggende, og skal fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi er et tilbud til alle barn og foreldre. Tilbudet er gratis.

Helsestasjonen samarbeider med andre institusjoner som f.eks. fastlegene, fysioterapitjenesten, spesialist helsetjenesten, tannhelsetjenesten, psykisk helse barn og unge, PPT og barnevern.

Helsestasjonen har taushetsplikt og samarbeid med andre etater skjer i samråd med foreldrene.

Helsestasjonen gir blant annet tilbud om:

  • hjemmebesøk til nyfødte
  • åpen kontortid hver mandag kl. 12.00-14.00
  • ammeveiledning
  • regelmessige helseundersøkelser av barnet utført av helsesøster og lege. Vekt og lengde registreres og barnets utvikling og trivsel vurderes.
  • veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, mat, samspill og adferd hos barnet
  • vaksinasjon av barnet i henhold til vaksinasjonsprogrammet
  • henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov
  • barseltreff for foreldre med nyfødte barn

Her kan du lese mer om helsestasjonen og mye annet nyttig for spe- og småbarnsforeldre.

helsestasjon980-1-1 - Klikk for stort bilde

Oppfølging fra helsestasjonen:

 

Alder

Tilbud

Nyfødt

Hjemmebesøk av helsesøster

6 uker

Helsesøster/ lege/ vaksinasjon

3 mnd.

Helsesøster/ vaksinasjon

4 mnd.

Helsesøster

5 mnd.

Helsesøster/vaksinasjon

6 mnd.

Helsesøster/ lege

8 mnd.

Helsesøster

10 mnd.

Helsesøster

1 år

Helsesøster/ lege/ vaksinasjon

15 mnd.

Helsesøster/ vaksinasjon

2 år

Helsesøster og lege

4 år

Helsesøster

5år                                                    

Helsesøster (hørselstest i barnehagen) 

 

 

vaksine - Klikk for stort bilde

 

Barnevaksinasjons-programmet:

Alder

Vaksinasjon mot

6 uker

Rotavirussykdom (gis i munnen)

3 måneder

Rotavirussykdom (gis i munnen)

Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae-type B- og hepatitt B-infeksjon (DTP-IPV-Hib-Hep B)

Pneumokokksykdom (PKV)

5 måneder

DTP-IPV-Hib-Hep B og PKV

(Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon, hepatitt B og pneumokokksykdom)

12 måneder

DTP-IPV-Hib-Hep B og PKV

15 måneder

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

 2. trinn (ca. 7 år)

DTP-IPV

(Difteri, stivkrampe,kikhoste og poliomyelitt)

6. trinn (ca. 11 år)

MMR

(Meslinger, kusma og røde hunder)

7. trinn (ca. 12 år), jenter

Humant papillomavirus (HPV),  2 doser

(Livmorhalskreft)

10. trinn (ca. 15 år)

dTP-IPV (Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt)

Barn med foreldre fra høyendemiske land

Tuberkulose (BCG)

Kontaktinfo

. Helsestasjonen
Telefon 35 98 63 20
Irene Tangen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 35 98 63 83
Mobil 994 14 724

Adresse

Gamle Kragerøvei  12 A
3770 Kragerø

Kartpunkt