Fysioterapi til barn og unge

1. Hvem kan få hjelp ?

Barn og unge under 18 år som har ulike utfordringer med bevegelse og motorikk kan få hjelp.

Vi møter ofte barn med lettere motoriske vansker, som for eksempel forsinket grov- eller finmotorisk utvikling, samt barn med skader eller vondter i kroppen som ønsker rask tilgang på vurdering/hjelp. Andre sentrale grupper er barn med mer alvorlige utviklingsforstyrrelser og barn utsatt for akutt skade eller sykdom. Det kan også være barn med kroniske lidelser, som nevrologiske, revmatiske og ortopediske sykdommer, psykiske vansker eller hjerte- lungeproblematikk.

Mange av barna vi møter har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging.

2. Hva gjør vi?

Vi undersøker det enkelte barnet/ungdommens fysiske funksjon (ressurser, begrensninger og deltakelse). Det kan benyttes observasjon i barnets/ungdommens miljø, spesifikke undersøkelsesmetoder og eventuelt standardiserte kartleggingsverktøy.

I samarbeid med barnet/ungdommen og foreldre blir vi enige om mål for videre oppfølging. Behandlingen kan for eksempel være opptrening etter operasjoner, skader, lengre sykdomsforløp og hjelp til å håndtere kroppslige reaksjoner/belastninger.

3. Hvordan får du hjelp?

For at vi skal vite hva barnet deres trenger hjelp til, må dere fylle ut et henvisningsskjema. Både foreldre, helsestasjonen, fastlegen, barnehagen/skolen kan sende inn henvisningsskjema så lenge det foreligger et samtykke fra foresatte. Tilbudet er gratis for barn og ungdom fra 0 til 16 år.

4. Kontaktinformasjon

Ved kontakt via mail vennligst ikke oppgi navn på barnet.

Kontakt avdelingen v/leder Tone Baumeler Isaksen, mobil  46634434, e-post: tone.b.isaksen@kragero.kommune.no

Adresse: Gamle Kragerøvei 32, 3770 Kragerø (Sykehuset 2.etg)

5. Hvilke tilbud har vi?
 • Poliklinikk ungdomsskole/videregående
  à Kragerø videregående, Sannidal og Kragerø skole. Tilbud om fysioterapeut på skolen til ungdom som har fått vondt eller har en skade og vil ha en undersøkelse/vurdering av fysioterapeut. Tilbudet fungerer som «drop-in» eller ved å bestille tid på forhånd. Tilbudet er gratis også for videregåendeelever. Ta kontakt for informasjon om tidspunkt.
   
 • Poliklinikk barnehage
  Barnefysioterapeutene forsøker å være jevnlig innom barnehagene. Vi vil være tilgjengelig for enkle konsultasjoner, spørsmål, vurderinger og observasjoner av barn med behov. I etterkant av observasjonen gir terapeuten konkrete råd om stimulering og aktiviteter.


  Det er viktig med samtykke fra foresatte, benytt derfor kommunens henvisningsskjema
  Ta kontakt med din barnehage for informasjon om tidspunkt.

 • Helsestasjon
  Fysioterapeut er tilstede på helsestasjonen tirsdager og torsdager for lavterskelkonsultasjoner. Her kan foreldre som er usikre på noe i forhold til barnas motoriske utvikling få veiledning.
  Eksempler på vanlige grunner til å ta kontakt med fysioterapeut kan være:
   
 • Asymmetri/skjevhet
 • Urolige barn
 • Ammeproblematikk
 • Forsinket motorisk utvikling
 • Fotproblematikk

I de aller fleste tilfellene er det tilstrekkelig med råd og veiledning om stimulering og tiltak som kan gjøres hjemme. Er det behov for hyppigere oppfølging gjøres dette enten på helsestasjonen, hjemme eller på fysioterapiavdelingen på Sykehuset.

 • Bassengtrening:
  For de barna/ungdommene som vurderes til å ha stort utbytte av trening i vann vil bassengtrening kunne tilbys. Dette er en gruppe ledet av fysioterapeut der barna har med seg hver sin assistent. Gruppen består i hovedsak av barn/ungdom med funksjonsvansker og ulike diagnoser som: Down Syndrom, autisme, CP, andre skader som vanskeliggjør ordinær trening
 • Terapiridning
  Terapiridning tilbys med begrensede antall plasser. Dette er en gruppe ledet av fysioterapeut med videreutdanning i ridefysioterapi. Gruppen passer for diagnoser som: CP, autisme, PTSD, eller andre skader som vanskeliggjør ordinær trening.
 • Hjelpemiddelformidling
  Du kan selv søke om enkelte hjelpemidler til ditt barn på NAV sine nettsider https://www.nav.no/soknader/nb/person/hjelpemidler-og-tilrettelegging

Ved behov for hjelp/veiledning/vurdering kan barnefysioterapeuter kontaktes.

Tilbakemelding