Redusert oppholdsbetaling

Søknad om redusert oppholdsbetaling i barnehager. 

Det nasjonale minstekravet for foreldrebetaling innebærer at ingen skal betale mere enn 6 % av husstandens samlede inntekt for en barnehageplass.  

Maksprisen for opphold i barnehage for 2021 er kr 3 230,- per måned, 11 måneder i året. Husstander med årsinntekt under kr 592 180,- har dermed rett til å søke om redusert oppholdsbetaling.  

I tillegg er det gratis kjernetid for barn mellom to og fem år for husholdninger med årsinntekt under kr 583 650,- fra 1. august 2021 

 • For å få reduksjon i oppholdsbetaling må det søkes årlig med godkjent dokumentasjon på følgende måte: 
  • Gå inn på Barnehageportalen
  • Logg inn med bankID
  • Gå inn på Min side (øverst på venstre side merket blått) / mine opplysninger
  • Velg Familiens nåværende inntekt --> Registrer nåværende inntekt 
  • legg inn årsinntektene for husholdningen. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere trenger ikke ha felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldre, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregister-adresse som barnet.  
  • Godkjent dokumentasjon er siste tilgjengelige skattemelding. 
  •  Dersom søker ikke kan legge fram skattemelding, kan søker legge ved annen dokumentasjon. Ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste skattemelding, kan søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt sammen med siste års skattemelding. 
  • Det er viktig at navnet og fødselsdatoen til barnet påføres dokumentasjonen. 
  • Dokumentasjonen må sendes i post til Kragerø kommune, postboks 128, 3791 Kragerø eller sikker digital epost som finnes nederst på Kragerø kommune sin hjemmeside.
 • Søknadsfrist er 1. juni. OBS: Det må søkes på nytt hvert år med samme søknadsfrist. Ved supplerende opptak til andre tider i året enn hovedopptaket kan det søkes når barnehageplass er tildelt.  
 • Betalingsreduksjonen trer i kraft måneden etter søknaden er behandlet og godkjent. Det gis ikke tilbakevirkende kraft hvis det søkes etter fristen. 

Fritak for oppholdsbetaling

 1. Dersom et barn er fraværende fra barnehagen grunnet langvarig sykdom, kan det gis betalingsfri etter 4 uker. Betalingsfri periode starter den femte uka i sykefraværet. Søknad om fritak for betaling ved langvarig sykdom må være skriftlig, og legeerklæring for hele fraværet må vedlegges.