Hvordan søke barnehageplass

Lovmessig rett til barnehageplass:

  • Barn som fyller ett år innen 1. desember 2022, og som søker plass ved hovedopptaket 1. mars, har rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år.
  • Barnet kan få tilbud om plass i en annen barnehage, enn den de har søkt i, dersom det ikke er ledig plass i ønsket barnehage. Lovfestet rett til plass i hovedopptak er oppfylt når du får tilbud om plass, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.
  • For å få plass i en kommunal barnehage må familien ha folkeregistrert bosted i kommunen når plassen tas i bruk.
  • Dersom familien flytter ut av Kragerø kommune har man ikke lenger rett til en kommunal barnehageplass. Plassen vil da bli sagt opp.

 

 

Hvordan søke barnehageplass

Kommunale og private barnehager gjennomfører samordnet opptak av nye barn. Det vil si at foreldre som ønsker barnehageplass, sender kun en søknad uavhengig av om de søker kommunal- eller privat barnehageplass. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, men det kan også søkes gjennom hele året. Søknader som sendes inn etter 1. mars er med på løpende opptak etter at hovedopptaket er ferdig.
Søkere som står på venteliste, må gå inn i søknadsportalen og bekrefte/oppdatere søknaden hvis søknaden skal være med i hovedopptaket. 

Om søknadsprosessen

Opptak av barn til barnehageplass er samordnet, og skjer etter vedtatte retningslinjer. Barnehagelederne i kommunale og private barnehager går gjennom og fordeler plasser i samarbeid med myndighetsområdet barnehage i kommunen.

Ved det årlige hovedopptaket skal søkere varsles skriftlig om barna har fått plass. Skriftlig svar på søknader til hovedopptak sendes ut senest 1. april.

Enkelte barn har rett til prioritet. Hvis du søker om prioritet må du sende inn dokumentasjon. I barnehagenes vedtekter finner du mer informasjon om hvilke barn som kan få prioritet ved opptak. Vedtektene for de kommunale barnehagene finner du her. Vedtektene for de private barnehagene ligger på den enkelte barnehages nettside.

Klagemulighet

Søkere med barnehagerett  kan klage på avslag på søknad om plass, og dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dette ifølge Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Informasjon om redusert foreldrebetaling i barnehage