Hellekirken barnehage

Barnehagen vår ligger på Sollia, en del av lokalsamfunnet Helle, ca. 6 km fra Kragerø sentrum.

Vi har gangavstand til Helle skole, til en fin båthavn og vi har flotte turområder rundt barnehagen.

Grunnen til navnet vårt; Hellekirken, er at barnehagen før var eid av kirken. Nå er vi helt kommunale men vi leier fortsatt underetasjen i kirken.

Barnehagen har 3 avdelinger:

·         Humla og Gresshoppa, 3 -5 åringene, holder til i hovedbygget

·         Marihønene, 1 - 2 åringene, holder til i underetasjen i nabobygget. 

Hellekirken barnehage er opptatt av fysisk aktivitet og uteliv og legger stor vekt på læring gjennom fysiske aktiviteter.

Utelekeplassen vår er variert og utfordrende for alle. Med fjell, klatretrær, mye sand og litt gress har den mange naturlige lekeapparater som inspirer til utforsking og aktivitet. Vi har til og med en egen "gamme" med bålplass inne på vår egen uteplass!

Barnehagen har også en fast leirplass i Solliaskogen som vi kaller for "Vennetoppen". Her har førskolebarna hengt opp en postkasse med bok til å skrive i. Den er målet for langturer med de eldste barna.

På Helle skole er vi en gang i uka med førskolebarna. Da har vi gym i Hellehuset med besøk til SFO og skolen etterpå. Her treffer vi også førskolebarna fra Årø barnehage.

Barnehagen bruker Mykid som kommunikasjonsmiddel mellom barnehagen og foreldre/foresatte.

Barnehagen kan kontaktes på: 916 78 067 / 409 13 904

Sjekk innsamlet data om Hellekirken barnehage på Barnehagefakta

Kontaktinfo

Gunn Vatn Svensson
Barnehageleder
E-post
Mobil 91 67 80 67

Kartpunkt

Tilbakemelding