Vedr søndagsåpne butikker

I henhold til lov om helligdager og helligdagsfred er det forbudt for butikker å holde åpnet på søn- og helligdager.

Fylkesmannen kan etter søknad gi dispensasjon fra forbudet. Ut fra dagens situasjon vil det ikke bli innvilget noen dispensasjoner. Butikker som selger dagligvarer kan holde åpent på søn- og helligdager dersom butikkarealet er under 100 m². Det vil ikke bli gitt dispensjon for å utvide butikkarealet for disse butikkene.

Tilrettelegging for nødvendige smitteverntiltak må gjennomføres innen rammen av eksisterende lokaler. Fylkesmannen har ikke myndighet til å stenge de butikker som oppfyller kravene til å holde åpent på søn- og helligdager. Dette må i så fall vurderes av den enkelte kommuneoverlege med hjemmel i smittevernloven. 

https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark/folk-og-samfunn/apningstider-for-utsalgssteder/sondagsapne-butikker/