Oversikt over politiets koronarelaterte bøtesatser

Nedenfor ligger Politiets normalsatser for koronarelaterte lovbrudd. Dette er et utgangspunkt og påtalemyndigheten kan fravike normalsatsene beroende av den konkrete saken.

Koronarelaterte lovbud – sentrale bestemmelser
Forhold Hjemmel Bøtesats
Brudd på karanteneplikt – ankommet fra utlandet Smittevernloven § 7 - 12, jf. covid-19-forskriften § 19, jf. smittevernloven § 4 - 3, jf. covid-19 forskriften § 5 20 000
Brudd på karanteneplikt – etter nærkontakt med bekreftet smittet Smittevernloven § 7 - 12, jf. covid-19-forskriften § 19, jf. smittevernloven § 4 - 3, jf. covid-19 forskriften § 8 20 000
Brudd på isolasjonsplikt – bekreftet smittet  Smittevernloven § 7 - 12, jf. covid-19-forskriften § 19, jf. smittevernloven § 4 - 3, jf. covid-19 forskriften § 11 20 000
Forbud mot alkoholservering etter klokken 24:00 Smittevernloven § 7 - 12, jf. covid-19-forskriften § 19, jf. smittevernloven § 4 - 3, jf. covid-19 forskriften § 14 a) femte ledd Fra 10 000 – 50 000 (konkret vurdering av tidspunkt og antall besøkende)
Koronarelaterte lovbrudd – lokale bestemmelser
Koronarelaterte lovbrudd – lokale bestemmelser
Forhold Hjemmel Bøtesats
Brudd på plikt til å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende Smittevernloven § 4-1 første ledd, jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte 2 000
Brudd på plikt til å bruke munnbind i butikker mv. når det ikke er mulig å holde en meters avstand Smittevernloven § 4-1 første ledd, jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte 2 000
Brudd på plikt for ansatte og besøkende ved serveringssteder som har skjenkebevilling om å bruke munnbind i områder hvor gjester har tilgang / når de ikke kan overholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer. Smittevernloven § 4-1 første ledd, jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte 2 000 (vurder høyere sats der overtredelsen er systematisk)
Arrangere eller delta på privat arrangement med flere enn 10 deltakere Smittevernloven § 4-1 første ledd jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte 10000 for arrangør/ 5000 for å delta.
Arrangere eller delta på privat arrangement hvor lokalet ikke er dimensjonert til at alle deltakere kan holde minst 1 meters avstand Smittevernloven § 4-1 første ledd jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte 10 000 for arrangør/ 5000 for å delta
Brudd på regler om gjennomføring av arrangementer med mer enn 20 personer tilstede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering. Smittevernloven § 4-1 første ledd jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte 10 000 og oppover (avhengig hvor mange som er tilstede) Foretak: 50000