Koronavirus og konsekvenser for næringslivet

Kragerø kommune ønsker i størst mulig grad å bistå vårt næringsliv i disse krisetider. Vi jobber derfor med å innhente informasjon og skaffe oss kunnskap for å kunne hjelpe våre dyktige bedrifter og næringsdrivende.

Vi samarbeider også med Kragerø Næringsforening, Vekst i Grenland og våre nabokommuner for å ivareta hele vår region på best mulig måte. Som mange andre er vi usikre på veien videre. Det kommer stadig nasjonale føringer som vi setter oss inn i. Vi skal gjøre det beste vi kan for å være til hjelp for din bedrift. Hvis du har spørsmål, ideer eller forslag til hvordan vi i fellesskap skal løse dette ta kontakt på mail: geir.h.lia@kragero.kommune.no

                                  

Kontaktinformasjon
Næringsrådgiver Programleder omstillingsprogrammet
Geir Helge Lia Kari Rasmussen Theting
Mob.: 993 66 166 Mob.: 986 44 342
E-post: geir.h.lia@kragero.kommune.no E-post: kari.r.theting@kragero.kommune.no

 

Hvordan få kontroll på virksomheten i en uoversiktlig situasjon?

 

1. Vurder faren for smitte blant dine ansatte

Husk at du som arbeidsgiver skal risikovurdere faren for smitte blant dine ansatte.

Mer informasjon om risikovurdering, se Arbeidstilsynet sine sider

Folkehelseinstituttet har råd om hva ansatte skal gjøre hvis de selv eller deres nærmeste blir syke

 

2. Skaff deg en oversikt over regnskapssituasjonen

Kontakt regnskapsføreren din hvis du ikke har oversikt selv.

Hvor mye har du på konto?

·         Hvordan er likviditeten? Hvor lenge kan du holde driften i gang med det du har på konto nå?  

·         Skaff en oversikt over inntekt- og kostnadsbildet de neste 6mnd

·         Hva kan du redusere eller utsette?

Permitteringer

·         Hva er behovet for arbeidsinnsats, hvor mange av de ansatte kan du permittere?

·         Er det bedre å permittere alle og utsette leveransene?

 

3. Tiltak

  • Forskuddsskatt person (selvstendig næringsdrivende) 1. termin 2020 er forfall besluttet utsatt fra 15. mars til 1. mai 2020 (i praksis 4. mai pga røde dager og helg).
  • Forskuddsskatt (upersonlige skattytere) 2. termin 2020 er utsatt fra 15. april 2020 til foreløpig ubestemt tid.
  • Arbeidsgiveravgift 2. termin 2020 utsettes fra 15. mai 2020 til foreløpig ubestemt tid. (Opprinnelig forfallsfrist for 1. termin 16. mars 2020 endres ikke.)

Les om permitteringer som følge av koronaviruset på Nav sine sider

Hold deg oppdatert på regjeringens strakstiltak for næringslivet

Hold det oppdatert på NHOs råd til bedrifter

Kragerø Næringsforening

Telemark næringshage