Korona status pr. 08.05.20 i Kragerø kommune

Her er en statusoppdatering over de viktigste endringene og oppmykningene i koronatiltakene i Kragerø kommune samt myndighetenes oppmykningsplan.

 • Kun ett registrert smittetilfelle
 • Barnehagene er åpnet med redusert åpningstid.
 • Skole. 1 -4 klasse starter den 11.05
 • Skole 5-7 starter den 12.05
 • Skole 7-10 starter den 13.05
 • SFO har startet
 • Koronaverter i sentrum fra 25.04
 • Skolebygg og gymsaler er stengt for utleie resten av skoleåret
 • Åpning av idrettshall vurderes på et senere tidspunkt
 • Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer er opphevet, men vi minner om at fritidsreiser bør unngås.
 • Overnatting på campingplasser er kun tillatt i campingenheter (campingvogner, bobiler, og tilsvarende) som har egne fasiliteter for matlaging og eget toalett. Det er en forutsetning at campingplassen er organisert på en slik måte at generelle smitteverntiltak er ivaretatt.  For mer info se Fylkesmannens veileder. (PDF, 212 kB)
 • I gjestehavner er det kun tillatt med overnatting i båter som har egne matlagingsfasiliteter og eget toalett. For mer info se Fylkesmannens veileder. (PDF, 212 kB)
 • For gjestehavnene gjelder i tillegg følgende:
  • Ingen båter kan ligge utenpå hverandre.
  • Det må sikres forsvarlig avstand mellom hver enkelt båt slik at nasjonale anbefalinger om avstand mellom mennesker kan overholdes.
  • Det er viktig at tilstrekkelig avstand mellom de sosiale grupperingene (utendørs sittegrupper) på båtene sikres.
    

Regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet:
 

Klikk for stort bilde 

Fra og med 7. mai gjøres følgende endringer

Fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. På arrangementer skal personene kunne holde minst 1 meter avstand til personer som man ikke bor sammen med. Dette gjelder bare arrangementer med en ansvarlig arrangør, som har ansvaret for å ha oversikt over hvem som er til stede, at det er mulig å gjennomføre god hygiene og sørge for at syke personer ikke deltar.

 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand eller mer mellom personene.
 • Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder.
 • Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.
 • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.
 • Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.
 • Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som er nærkontakter til en person med bekreftet smitte skal i karantene. Du blir regnet som nærkontakt dersom en du har vært sammen med får symptomer på covid-19 innen 48 timer etter dere møttes, og dere var nærmere enn 2 meter i 15 minutter eller mer. Du blir også regnet som nærkontakt dersom du har vært i direkte fysisk kontakt (som håndhilsing eller klemming) eller vært i fysisk kontakt med sekreter som spytt, svette, snørr, slim og tårer fra den syke. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått covid-19.
 • Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.

Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer

 • Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20 (innen 15. mai). Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig.
 • Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20 (innen 15. mai).
 • Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.
 • Kjøreskoler og annen føreropplæring kan åpne. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.
 • Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer

 • Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.
 • Fornøyelsesparker kan åpne.
 • Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende

 • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
 • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften

For mer info se regjeringen.no