Det informeres med dette om at Helsedirektoratet anbefaler at alle serveringssteder innfører frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjester.

Her er en statusoppdatering over de viktigste endringene og oppmykningene i koronatiltakene i Kragerø kommune samt myndighetenes oppmykningsplan.

Kragerø kommune ønsker i størst mulig grad å bistå vårt næringsliv i disse krisetider. Vi jobber derfor med å innhente informasjon og skaffe oss kunnskap for å kunne hjelpe våre dyktige bedrifter og næringsdrivende.

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

Tiltakene gjelder utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper.

I henhold til lov om helligdager og helligdagsfred er det forbudt for butikker å holde åpnet på søn- og helligdager.

Kragerø kommune ønsker i størst mulig grad å bistå vårt næringsliv i disse krisetider. Vi jobber derfor med å innhente informasjon og skaffe oss kunnskap for å kunne hjelpe våre dyktige bedrifter og næringsdrivende.