I tredje runde har Kragerø kommunen fått tildelt ytterligere kr 2.512.000,- som er øremerket lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smittevernstiltak, samt kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Stortinget vedtok 23. februar 2021 å bevilge 1 milliarder kroner, i første runde ble Kragerø kommune tildelt kr 2.394.098 som nå er fordelt etter søknad. I andre runde har Kragerø kommunen fått tildelt ytterligere kr 1.483.000,-

Stortinget vedtok 23. februar 2021 å bevilge 1 milliarder kroner, hvorav 2,34 millioner kroner er tildelt Kragerø kommune.

Nedenfor ligger Politiets normalsatser for koronarelaterte lovbrudd. Dette er et utgangspunkt og påtalemyndigheten kan fravike normalsatsene beroende av den konkrete saken.

Det informeres med dette om at Helsedirektoratet anbefaler at alle serveringssteder innfører frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjester.

Her er en statusoppdatering over de viktigste endringene og oppmykningene i koronatiltakene i Kragerø kommune samt myndighetenes oppmykningsplan.

Kragerø kommune ønsker i størst mulig grad å bistå vårt næringsliv i disse krisetider. Vi jobber derfor med å innhente informasjon og skaffe oss kunnskap for å kunne hjelpe våre dyktige bedrifter og næringsdrivende.

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

Tiltakene gjelder utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper.

I henhold til lov om helligdager og helligdagsfred er det forbudt for butikker å holde åpnet på søn- og helligdager.