Gründerprisen

En gründer er en person som organiserer og styrer et foretak med betydelig grad av initiativ og risiko. En gründer bruker tilgjengelige ressurser på nye måter, og legger ned mye arbeid for å nå sine mål. Kragerø kommune setter stor pris på slike spesielle initiativ innen lokalt næringsliv. I samarbeid med Skagerrak Sparebank har vi opprettet gründerprisen.

Statutter for Gründerprisen

Gründerprisen er på 20.000 kroner og kan deles ut hvert år. Alle kan foreslå kandidater til Gründerprisen. Rådmannen gir en innstilling på aktuelle kandidater ut fra de kriterier som er lagt til grunn. Formannskapet er kommunens næringsstyre og jury for Gründerprisen. Kragerø Kommune og Skagerrak Sparebank samarbeider om Gründerprisen.

Formål

Formålet med gründerprisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning i Kragerø kommune. Bedrifter og personer som utmerker seg gjennom innovative produkter eller nyvinninger i markedsløsninger er med å skape nye og trygge arbeidsplasser i kommunen, og bør derfor foreslås som kandidater til Gründerprisen. Positiv oppmerksomhet om Gründerprisen vil forhåpentligvis anspore andre til nyskapning gjennom etablering og/eller utvikling.

Kriterier for Kragerø kommunes Gründerpris

Konkurransen om Kragerø kommunes Gründerpris er åpen for alle over 18 år som er bosatt i Kragerø. Enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter er velkomne til å delta. Gründerpris er en pris for nyskapning og innovasjon. Gründerprisen er innrettet mot kunnskapsbasert næringsutvikling med et forretningsmessig potensial for eksempel i form av arbeidsplasser, omsetning eller besparelser. I vurderingen av kandidater vil man legge vekt på forhold som utvikling av nye produkter eller nye forretningsideer, omstillingsevne, eksportrettede tiltak, økonomiske fortrinn og evne til å skape konkurransefortrinn gjennom innovative produksjonsløsninger, teknologi eller markedsføring. Kandidater til Gründerprisen vil også kunne bli vurdert ut fra deres beskrivelse av prosessen for å komme videre for å realisere forretningsmessige muligheter. Alle kan foreslå kandidater, og forslag må begrunnes.

Fristen for å innlevere forslag er 21. september.
Forslag kan sende til Kragerø Kommune v/ Geir Lia på epost geir.h.lia@kragero.kommune.no

Samarbeidspartner

Skagerrak Sparebank er kommunens samarbeidspartner i etableringen og finansieringen av Gründerprisen. Sammen med rådmannen vil en representant fra banken være med og innstille kandidater til Gründerprisen.

Tidligere mottakere av Gründerprisen

John Cheetham, Morten Bakken, Heidi Felle, Dag Michelsen, Vung Nguyen (Olav) og hans kone Tina og Kragerø Sjøtjenester AS Jostein Aarø og Peder Aarø Anneriek Barree, Andrew Howatson, Nina Wessel Toft / Peter Toft og Ruth Ellegård.