Leverte listeforslag

Det følger av valgloven § 6-6 (1) at valgstyret skal legge ut listeforslagene til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Følgende listeforslag har kommet inn til kommunestyrevalg 2023 i Kragerø kommune:

Norgesdemokratene (PDF, 186 kB)

Fremskrittspartiet (PDF, 176 kB)

Industri- og næringspartiet (PDF, 103 kB)

Venstre (PDF, 161 kB)

RØDT (PDF, 132 kB)

Senterpartiet (PDF, 114 kB)

 

Lista oppdateres fortløpende