Leverte listeforslag

Det følger av valgloven § 6-6 (1) at valgstyret skal legge ut listeforslagene til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Følgende listeforslag har kommet inn til kommunestyrevalg 2023 i Kragerø kommune:

Norgesdemokratene (PDF, 186 kB)

Industri- og næringspartiet (PDF, 103 kB)

Venstre (PDF, 161 kB)

RØDT (PDF, 132 kB)

Senterpartiet (PDF, 114 kB)

SV-Sosialistisk Venstreparti (PDF, 114 kB)

Miljøpartiet De Grønne (PDF, 117 kB)

Kristelig folkeparti (PDF, 25 kB)

Arbeiderpartiet (PDF, 194 kB)

Høyre (PDF, 112 kB)

Fremskrittspartiet (PDF, 120 kB)

Lista oppdateres fortløpende

Tilbakemelding