Tidligstemme fra 1.juli

Da 1 juli i 2023 havner på en lørdag, kan du avgi tidligstemme fra mandag 3.juli

For de som ikke har anledning til å avlegge stemme i forhåndsstemmeperioden 10.8-8.9.23 eller Valgting 10-11.9.23 kan avlegge tidligstemme på Rådhuset i åpningstiden. Du må gjøre avtale for å avlegge stemme. Avtale gjør du ved ringe 35986200 eller ved å henvende deg til servicesenteret.

For de som tidligstemmer benyttes det en generell stemmeseddel da de ordinære leveres til forhåndsstemmeperioden, det medfører at velgeren ikke kan endre på stemmeseddelen eller gi "slengere" ved tidligstemming. 

Tilbakemelding