OFFENTLIG ETTERSYN AV GODKJENTE LISTEFORSLAG

Valgstyret i Kragerø kommune godkjente den 27.5.2019 de 9 innkommende listeforslag til kommunestyrevalget 2019. De godkjente listene skal jf Valgloven § 6-7, legges ut til offentlig gjennomsyn. I Kragerø kommune er de godkjente listene lagt ut på Servicesenteret og kommunens hjemmesider jf. Valgstyrets sak 9/19.

Klage:

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne listeforslag må fremsettes innen syv dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene, jf valgloven § 6-8