Listeforslag til Kragerø kommunestyre 2019-2023

Valgdagen for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til 9. september. I Kragerø krets er det også anledning til å avgi stemme 8. september. Se www.valg.no/valglokaler eller valgkort for mer informasjon om åpningstider for ditt valglokale.

Innleverte listeforslag til Kragerø kommune 2019. 
 
I følge valgloven § 6-6 (1) skal listeforslagene legges ut til ettersyn etterhvert som de kommer inn. Frist for levering av listeforslag er 1. april kl 12.00. 
 
 
Følgende listeforslag er levert inn til kommunen. 

 

Listeforslagene kan endres på av forslagsstiller frem til 1.april kl 12.00. Etter denne fristen kan forslagsstiller kun gjøre de endringer som er nødvendig for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne.

Listeforslaga skal behandles i valgstyret 21.5.2019.