Møteplan 2023

Utvalg

Jan.

Feb.

Mars

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Kommunestyret

 2

16 

27 

 25

 6-15

-

31

-

19***-26

7-14*

Formannskapet

24

-

9

18

23

13

-

22

28

-

2-30*

-

Interne seminar/ folkevalgtopplæring

-

-

-

-

-

6

-

-

28

-

8-9-21

-

Kontrollutvalget

-

6

27

-

8

-

-

-

4

-

27

-

Hovedutvalg for administrasjon

23

-

13

-

-

5-12

-

-

4

-

13

-

Hovedutvalg for helse og omsorg

-

-

2

-

10

7

-

-

6

-

15

-

Hovedutvalg for Oppvekst

-

-

2

-

11

8

-

-

7

-

16

-

Hovedutvalg for samfunn og miljø

17

-

2

 

11

8

-

-

7

-

16

-

Hovedutvalg for plan og bygg

18

-

1

12

10

7

-

30

6

-

15

-

Eldrerådet

-

27

-

-

8

-

-

-

4

-

13

-

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

-

27

-

-

8

8

-

-

4

-

13

-

Havnestyret

  -  22 22-24   -    2  20 -   29    -        3     21*   19

Ungdomsrådet

 26      9  20     8 -   24         5    30  

Innvandrerrådet

-

28

-

-

9

7

-

-

24

-

14

-

Omstillingsstyret

 19     29       2 -     14      22  
Viltutvalg     8    31   -   23       25     6

                                                                                                                                                                                            Oppdatert  31.8.23

(xx) = ved behov

* Budsjettbehandling

** Budsjettet legges frem

*** Konstituerende 

Tilbakemelding