Ordførerens arbeidsuke

Her er en oversikt over ordførerens viktigste gjøremål

Ordførers arbeidsuke – Uke 34

Mandag: 20.8 : Interne møter på Rådhuset. Møte i Økonomiutvalget og Formannskapet fra kl. 1600

Tirsdag  21.8  : Studielederkonferanse i Oslo hele dagen

Onsdag  22.8  : Interne møter på Rådhuset. Møte i Telemark Arbeiderparti i Skien fra kl. 1600.

Torsdag 23.8  : Møte i Ordførerkollegiet i Grenland, Skien

Fredag   24.8  : Interne møter på Rådhuset. Fra kl. 1300: Felles ordførersamling/presentasjon av Kragerø kommune på Mersmak festivalen i Skien.

Søndag  25.8  : Åpen Gård arrangement på Levang